steunbalken

Het verwijderen en afvoeren van steunmuren is één van onze specialiteiten. Ook het plaatsen van steunbalken of poutrels, wat noodzakelijk is omdat zij de spanning overnemen van de gesloopte muren.

Wat houdt ons werk precies in?

• het plaatsen van schoren en juffers die de draagkracht tijdelijk overnemen

• het verwijderen en afvoeren van de steunmuur
• het plaatsen en verankeren van de draagbalk
 (poutrel)
betonsloefen ter verdeling van de neerwaartse kracht
• het opschonen van de steunbalk

• het afhalen van de schoren en juffers na uitharding van de mortelspecie

De functie van de architect.

Het verwijderen van draagmuren gebeurt altijd onder de vakkundige leiding van een ervaren architect. Hij berekent de aanbevolen draagkracht en adviseert ons over welk type steunbalk er moet geplaatst worden. Dat kan zijn in beton, in hout of in staal. Indien nodig, vervangen wij ook bestaande steunbalken.
Wij werken hierbij samen met uw eigen architect, of met iemand die we zelf aanstellen. De keuze is aan u.

Wij staan graag tot uw dienst voor meer inlichtingen of een prijsofferte.