chemische verankering

In sommige situaties is de traditionele mechanische bevestiging niet voldoende en kan chemische verankering een oplossing bieden. Meestal gaat het daarbij over het bevestigen van zware constructies tegen muren die niet voldoende draagkracht hebben zoals oude bakstenen muren, gasbeton, volgipsblokken, enz. Bij een chemisch anker wordt de plug gevormd door een chemische reactie van geïnjecteerde stoffen. Omdat de montage van een chemisch anker in principe spanningsvrij is, komen er geen krachten vrij die inwerken op de omgeving van het boorgat waardoor poreuze materialen toch hun draagkracht behouden.

Chemische verankering vraagt kennis van zaken.

Chemische verankering is nog relatief onbekend waardoor het vaak ook nog onbemind is. Nochtans biedt deze manier van verankeren in specifieke gevallen een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele boutplugverbinding. Voorwaarde is wel dat het met kennis van zaken wordt uitgevoerd. De plaats van het boorgaat, de boordiepte, plug en aantrekmoment moeten op voorhand nauwkeurig berekend worden, voor de boor in de muur gaat. Pas nadat de juiste uithardingstijd is verstreken, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, volgt de montage aan de bevestigingspunten.
Correcte verwerking van de producten in combinatie met de juiste uithardingstijd is een absolute voorwaarde om het gewenste resultaat te bereiken. Wij voeren uw chemische verankering daarom steeds met zeer veel precisie uit.