betonwerken

Krachtdadig en met de nodige ervaring, voert D&T al uw betonwerken uit. Wij beschikken hiervoor over de gebruikelijke, professionele machines. Betonstorten kan voor verschillende doeleinden nodig zijn. Het kan om ruwbouw gaan, of om vernieuwing en verfraaiing in en om bestaande panden.

Waarvoor kan betonstorten worden toegepast?

Enkele voorbeelden:
• kelders

• zwembaden

• zwemvijvers

• vloerplaten

• betonwanden

• keerwanden

• enz